Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

► Müdürlüğe intikal eden kurum yazıları ve vatandaş başvurularını (Dilekçe, Bimer, e-posta v.b.) yasal süresi içerisinde değerlendirerek sonuçlandırmak.

► Beykoz İlçesindeki bütün mahallelerin düzenli bir program dahilinde yapı denetimini yapmak.

► İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce yapı ruhsatı verilen taşınmazlardaki inşai faaliyetleri, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esasları belirleyen Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği kapsamında denetlemek.

► Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıları tespit etmek, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre yasal işlem yapmak.

► Yıkılabilecek durumda olan, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapılarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39’ uncu maddesine göre yasal işlem yapmak.

► 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde belirtilen arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin tespitlerini yapmak, mahzurların giderilmemesi durumunda yasal işlem yapmak.

► Müdürlükten çıkan yazışma örneklerini dosyalayarak arşivlemek.

► Üst makamlar tarafından verilen benzer nitelikli görevleri yapmak.

 

 

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

İstek - Şikâyet

Dilekçe, e.Mail, Çağrı Merkezi, Web Form

15 gün

2

Yapı Denetim Kanununa Tabii İnşaatlarda İş Yeri Teslim Tutanaklarının Onaylanması

1- Dilekçe

2- Yapı Denetim Firması Tarafından Hazırlanan İş Yeri Teslim Tutanağı Formu

15 gün

3

Yapı Denetim Kanununa Tabii İnşaatlardaSeviye Tespit Tutanaklarının Onaylanması

1- Dilekçe

2- Yapı Denetim Firması Tarafından Hazırlanan Seviye Tespit Tutanağı Formu,

3-Fotoğraf,

4- Personel Bildirgesi (Islak İmzalı)

 

15 gün

4

Yapı Denetim Kanununa Tabii İnşaatlarda Yıl Sonu Seviye Tespit Tutanaklarının Onaylanması

1- Dilekçe

2- Yapı Denetim Firması Tarafından Hazırlanan Yıl Sonu Seviye Tespit Formu

3-Fotoğraf

4-Personel Bildirgesi

 

15 gün

5

Yapı Denetim Kanununa Tabii İnşaatlarda Hakedişlerin Verilmesi

1-Dilekçe,

2-Hakediş Raporları,

3-Talep Edilen Seviyenin Beton Demir Raporları,

4-Banka Dekontu, Damga vergisi

5-Fatura

6-İnşaatın Fotoğrafı,

7-Personel Bildirgesi (Islak İmzalı),

8-Sözleşme sureti

15 gün

6

Yapı Denetim Kanununa Tabii İnşaatlarda İş Bitirme Tutanaklarının Onaylanması

1-Dilekçe,

2-İş Bitirme Raporu,

3-Yapı Denetim Sertifikası,

15 gün

 

     

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: YAPI KONTROL  MÜDÜRÜ

 

İkinci Müracaat Yeri: YAPI KONTROL SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

İsim

 Emre GENÇ

 

İsim

Selami KESKİN

Unvan

YAPI KONTROL MÜDÜRÜ

 

Unvan

Başkan Yardımcısı

Adres

 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Adres

Beykoz Belediyesi

Tel

(216) 444 666 1 (8381)

 

Tel

444 666 1 (8516)

Faks

(216) 322 70 54

 

Faks

: (0216) 331 05 23

E-Posta

e.genc@beykoz.bel.tr

 

E-Posta

skeskin@beykoz.bel.tr

 

Devamını Oku