Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu
GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

İlçe ile ilgili kültür, sanat, turizm, tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, meslek, beceri kazandırma ve ekonomi, ticaretin geliştirilmesi ile ilgili hizmetleri yapmak ve yaptırmak,

► İlçedeki okulların eğitim hizmetlerinin genişletilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla araç, gereç ve malzemelerin karşılanması hizmetlerinin verilmesini organize etmek,

► Milli ve dini bayramlar ile ilgili organizasyonlar düzenlemek,

► Sahne sanatları, tiyatro ve koro çalışmalarını organize etmek,

► Kültür ve sanat faaliyetlerinin organize edildiği salon ve fuayelerle ilgili resmi işlemleri takip etmek,

► Belediyenin diğer müdürlükleriyle koordineli bir şekilde çalışmak,

► Sistemin sağlıklı ve sorunsuz çalışması için gerekli tedbirleri almak ve kontrolünü yapmak,

► Müdürlüğün yıllık etkinlik raporlarını takip etmek ve uygulamak,

► Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

► İlçedeki  hizmetlerin halka  duyurulması,kurum ve kent kimliği oluşturulması,

► Belediye hizmetlerinden halkın yararlanmasını sağlamak ve ilçenin tanıtımını yapmak için, kitap, dergi, broşür, klavuz, harita rehberi ve CD ler hazırlanmasını sağlamak.

► Kentin çeşitli yerlerinde bulunan billboardlarla kent halkına duyurular yapılmasını sağlamak.

► Her türlü kültürel sanatsal ve sosyal faaliyetlerde belediyeyi temsil etmek.

► İlçe ile ilgili müdürlük faaliyet alanına giren etkinlikleri planlamak

 

MÜDÜRLÜĞÜN VERDİĞİ HİZMETLER


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Toplu Sünnet-Toplu Nikâh

Fakirlik kâğıdı

1 ay

2

Kırtasiye Yardımı

Milli Eğitimden istenilen Öğrenci listesi

15 gün

3

Belediye Yayınlarının Dağıtımı

Vatandaşın sözlü veya yazılı talebi

7 gün

4

Konferans-Panel-Söyleşi

Halka açık olduğundan dolayı, herhangi bir belge istenmemektedir.

3 gün

5

Sergi

Halka açık olduğundan dolayı, herhangi bir belge istenmemektedir.

2 hafta

6

Ücretsiz kurslar

İkametgâh, öğrenci belgesi ve kimlik fotokopisi

2 yıl

7

Sertifikalı ve sertifikasız eğitimler

İkametgâh, diploma ve kimlik fotokopisi

2 yıl

8

Ramazan Etkinlikleri

Halka açık olduğundan dolayı, herhangi bir belge istenmemektedir.

1 ay

9

Folklor Eğitimi ve Ekip çalışmaları

İkametgâh ve kimlik fotokopisi

1 yıl

10

Kardeş Şehir Etkinlikleri

İkametgâh ve Lisans belgesi

1 ay


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

Devamını Oku

MÜDÜRLÜK HABERLERİ