KEP (Kayıtlı Elektronik Posta )

Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

Kayıtlı Elektronik Posta, elektronik ortamda bilgi ve belge paylaşımının taraflar arasında teknik olarak güvenli ve hukuken geçerli şekilde yapılabilmesi için geliştirilen, elektronik postaların gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklidir.

KEP(Kayıtlı Elektronik Posta), gönderici ve alıcının kimliklerinin belli olduğu, Gönderi zamanının, elektronik posta içeriğinin değiştirilemediği güvenli elektronik postadır.

02.02.2015 tarihli 29255 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan "Resmi  Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 28. Maddesinin 8. Fıkrasına istinaden Aktif hale getirilen KEP adresimiz

beykozbel@hs03.kep.tr “  olarak belirlenmiştir.